Milestone NVR - PC baseret optageløsningerMilestone er en blandt flere producenter af Netværks Video Recorder (NVR) software.


Der er indenfor NVR software mange prismodeller. Priserne for de mange konkurrerende løsninger ligger dog set over tid typisk tæt på hinanden. Nogle har en højere startpris, der f.eks. inkluderer frie opdateringer uden løbende ydelser. Men typisk kun indtil man står overfor en større versions opdatering. Licens kan tillige være bundet til hardwaren, så man skal genanskaffelse licens, når server/PC går ned og skal skiftes.


Milestone baserer sine priser på startydelse samt en løbende Care+ ydelse, der giver ret til at opdatere til nyeste software, til nyeste kamera drivere og til at skifte server, når den gamle fejler.


Milestone Care+ sikrer dig at du kan skifte eller tilføje nye kameraer, uden at skulle være tvunget til at lede efter ældre og udgåede kameramodeller, der understøttes af din aldrende software.